Ekstraordinære årsmøter 2021

Nå er det langt tid etter siste årsmøte i QGIS Norge, derfor har ikke Styret sendt noen faktura til dere de to siste årene.

Vi er nå i gang igjen og skal starte med å arrangere et digitalt årsmøte den 25. mars 2021 klokken 11:00.

Agendaen inkludere:

  • Valg av styret
  • Oppdatering om arbeidet videre
  • Eventuelt

Dette arrangeres digitalt, og dere er velkommen til å delta. Klikk her for å bli med i møtet

Valg av nye representanter 2021

Styret i QGIS Norge søker kandidater til å være med i styret av QGIS Norge. I tillegg til valg av nye styremedlemmer, skal det velges nye medlemmer av både valgkomiteen og arrangementskomiteen.

Hvis du er interessert i å delta i QGIS Norge, sende epost til valgkomiteen. Skrive gjerne kort om hvem du er, og si litt om hva du har lyst til å bidra med.

Det er ønskelig å få representanter fra både statlige, kommunale og privat virksomheter.

Frist for å melde din interesse er 09.02.2021.

Stryet vil da kalle inn til et årsmøte, hvor det nye styret, valgkomiteen og arrangementskomiteen vil blir valgt.

Vi i QGIS Norge håper å få til et digitalt arrangement før sommeren 2021, for å dele kunnskap om QGIS.