QGIS Norge brukersamling 2023

Hold av datoen!!

QGIS Norge sin brukersamling vil finner sted i Trondheim den 26. oktober. Vi skal også arrangere en hackfest kvelden før.

I år har vi koordinert arrangementet med FOSS4G Norge, som vil holdes i Trondheim den 25. oktober, så i år er det enkelt å få med seg begge arrangementene. Mer informasjon om FOSS4G Norge vil etter hvert bli tilgjengelig på denne nettsiden.

Mer informasjon om programmet og påmelding kommer etter sommerferien.

Hvis noen ønsker å holde en presentasjon under samlingen, vennligst send en e-post til styret@qgis.no med noe kort beskrivelse av temaet.

Vi ønsker deg en god sommer!