Brukersamling 2022: Hold av datoen og «call for papers»

QGIS Norge skal holde sin årlige brukersamling i Stavanger den 20. oktober 2022.

Styret i QGIS Norge har lyst til å ha presentasjoner fra et bredt utvalg av QGIS brukere i Norge, og vil gjerne høre fra folk som kan være interessert i å holde et innlegg på brukersamlingen. Presentasjoner skal være mellom 10-20 minutter, og kan være enten på norsk eller engelsk. Presentasjoner kan avholdes fysisk eller digitalt. Fristen for innsending av en tittel og en kort beskrivelse av innlegget er 9. september, og skal sendes til styret@qgis.no.

Kvelden før brukersamlingen, 19. oktober, holder vi en hackfest. For dere som reise til Stavanger dagen før brukersamlingen, er det en fin anledning å bli kjent med andre deltakere på brukersamlingen.

Typisk aktiviter for en hackfest kan inkludere:

  • Jobbe med en felles oppgave sammen
  • Spør andre brukere om QGIS problemer man kan ha
  • Få inspirasjon fra andre brukere

Brukersamlingen og hackfest er gratis for medlemmer.

Vi åpner for påmelding snart. Informasjon legges ut på nettsiden vår og på sosiale media.

English version:

QGIS Norway is holding its annual usergroup meeting in Stavanger, 20th October 2022.

The board would like to have presentations that cover a wide range of uses, and we would like to hear from people who would like to present at the usergroup meeting. Presentations should be between 10 and 20 minutes, and can be in Norwegian or English. Presentations can be done in person or remotely. The deadline for submission of a title and a short description of the presentation is the 9th September, and submissions should be sent to styret@qgis.no.

The evening before the usergroup meeting, the 19th of October, we are running a hackfest. For those that are in Stavanger the evening before the usergroup meeting, it is an excellent opportunity to get to know other members of the QGIS community in Norway.

The types of activities for a hackfest include:

  • Working on a project together
  • Opportunity to ask other users about any QGIS problems you have
  • Get inspiation from other users

The usergroup meeting and hackfest are free for members of QGIS Norway.

We will open for registration soon, and more information will come on our website and social media.