Aktiviteter i QGIS Norge 2021

Årsmøtet ble avholdt 25.03.2021 kl. 11:00. Referater fra møtet fins her.

Det er planlagt et styremøte torsdag 15. april 2021 kl. 11:00. Alle medlemmer er velkommen, klikk her for å være med.

Vi planlegger en digitalt brukersamling, og foreslått datoen er 28. mai 2021 kl. 10 – 12. Hold av datoen. Programmet legge vi ut etterhvert. Hvis noen har lyst å presentere på samlingen, sende melding til styret@qgis.no.

Ekstraordinære årsmøter 2021

Nå er det langt tid etter siste årsmøte i QGIS Norge, derfor har ikke Styret sendt noen faktura til dere de to siste årene.

Vi er nå i gang igjen og skal starte med å arrangere et digitalt årsmøte den 25. mars 2021 klokken 11:00.

Agendaen inkludere:

  • Valg av styret
  • Oppdatering om arbeidet videre
  • Eventuelt

Dette arrangeres digitalt, og dere er velkommen til å delta. Klikk her for å bli med i møtet