Skaff og bruk lynnedslagsdata fra MET

Meteorologisk Institutt har en policy med mest mulig åpne data. Da må¨vi kunne hente dem inn og bruke dem i QGIS. Et interessant datasett er lyndata. Sanntidsdata vises på lyn.met.no, men arkiverte data kan i likhet med mange andre meteorologiske datasett hentes fra https://frost.met.no/api.html#!/lightning/getLightning. For å hente data derifra, må man registere seg og opprette en brukerid (beskrevet under «How to use Frost«). Når man har denne id-en, kan man hente ned data fra nettsiden. Det gir en tekstfil i såkalt ualf-format (https://opendata.smhi.se/apidocs/lightning/parameters.html). For at den skal være grei å bruke videre, lim inn denne linjen som den første:

d year month day hour min sec nanos lat lon pI multi nsens dof angle major minor chi2 rt ptz mrr cloud aI sI tI

Eventuelt kjør dette pythonscriptet (testet i python3.6.8, men bør fungere i alle versjoner >= 3):

#!/usr/bin/python3
import requests
client_id='<Skaffes fra frost.met.no>'
reftime='latest' 
maxage='P1D' 
# Kombinasjonen av reftime og maxage gir lynregistereringer fra siste døgn
# Bruk reftime='start/end' for et tidsintervall, 
# fx '2021-05-13/2021-05-14' for lyndata fra 13. mai '21. 
# I så fall blir maxage ignorert
polygon='10.3227 61.4215,12.0436 61.4712,12.0112 60.4963,10.3680 60.6211'
# Dette er et område på Hedmarken
endpoint= 'https://frost.met.no/lightning/v0.ualf?referencetime={}&maxage={}&geometry=POLYGON(({}))'.format(reftime,maxage,polygon)
header='d year month day hour min sec nanos lat lon pI multi nsens dof angle major minor chi2 rt ptz mrr cloud aI sI tI'
r=requests.get(endpoint, auth=(client_id,''))
print(header)
print(r.text)

Dette gav en output som begynte med disse linjene da det ble kjørt 10. juni ’21 kl 13:50

d year month day hour min sec nanos lat lon pI multi nsens dof angle major minor chi2 rt ptz mrr cloud aI sI tI
0 2021 06 09 20 43 02 150669568 61.3513 11.6100 4 0 4 4 84.30 0.40 0.40 2.44 12.8 7.2 0.8 1 1 0 1
0 2021 06 09 20 04 18 986842880 61.3969 11.4167 5 0 3 3 71.31 0.69 0.40 8.57 4.9 5.0 0.0 1 1 0 1
0 2021 06 09 20 04 18 995074304 61.3910 11.3683 4 0 6 7 59.99 0.40 0.40 3.68 20.9 5.0 1.0 1 1 0 1
0 2021 06 09 19 56 45 071631104 61.4008 11.3786 5 0 5 7 85.92 0.40 0.40 1.16 17.6 3.9 1.3 1 1 0 1

Dette kan lagres og leses rett inn i QGIS som en avgrenset tekstfil.

Innlesing av lyndata. Må sette opp som mellomromseparert. QGIS vil gjette at lon er X field og lat er Y field. Pass på at CRS er riktig

Med kartverkets TOPO4 gråtone og CRS satt til ETRS89 / UTM zone 32N, får jeg dette kartet:

Lynkart med alle registreringer fra MET

Dette viser alle lynregisteringer i det aktuelle tidsrommet. Det interessante er ofte lynnedslag. Da må vi filtrere datasettet, Høyreklikk på settet og velg «Filter». I uttrykksboksen, skriv «cloud»=0

Her filterer vi så bare lynnedslag vises. «cloud»=1 vil da tilsvarende vise sky-sky lyn (Jeg bruker en litt eldre fil, så feltnavnene stemmer ikke 100% med det som beskrives i teksten)

Med dette forsvinner de aller fleste registreringene:

Lynkart med bare lynnedslag fra MET

Det går an å bruke flere kolonner, noen av de mest interessante er kanskje angle, major og minor som definerer en usikkerhetsellipse for lynregisteringen. pI kolonnen er maks strøm i lynet og med alt jeg har gjort med elektronikk og elektro i mitt liv er dette første gangen jeg har brukt enheten kiloAmpere.

Polygonargumentet til api’et er et polygon i WKT-format. Skriv inn lon og lat verdier skilt med mellomrom for hjørnene i rekkefølge rundt. Komma skiller mellom hvert koordinatpar, det siste paret må gjenta det første. For eksempel, for å få alt mellom 60 og 61 grader nord og 10 og 11 grader øst: POLYGON(( 10 60, 10 61, 11 61, 11 60, 10 60)) (Doble paranteser stemmer, jeg er ikke sikker på om det er signifikant om det er med eller mot klokka, men med klokka fungerer i hvert fall)

Hvis man ikke ønsker å håndlage WKT, kan man bruke pluginen get WKT med denne er det mulig å hente ut WKT-beskrivelsen av et valgt polygon. En annen mulighet for å se at et område ble som planlagt er å bruke pluginen QuickWKT. Da er det mulig å skrive eller lime inn et WKT-polygon og få det vist på kartet. Bruker man denne, må man bare være oppmerksom på at WKT-koordinatene er forutsatt å være i samme CRS som prosjektet man arbeider med, så enten må prosjektet settes midlertidig til WGS84, eller så må projeksjonen på det WKT-laget settes til WGS84 etter at det er laget. (Layer properties, Source, Assigned Coordinate Reference System (CRS))

Dersom lyndataene brukes i noen sammenheng, husk å kreditere Meteorologisk Institutt.

Kommer snart med oppfølging, hvordan få dataene inn i postgis, plotte usikkerhetsellipsen og se om noe interessant kan ha blitt truffet. Stay tuned!

Programmet for brukersamlingen

Det er med stor glede at vi annonserer programmet for QGIS Norge sin brukersamling.

Vi har fire presentasjoner, og så ønsker vi en diskusjon om hva dere forventer fra QGIS Norge etterpå. Vi jobber med å bekrefte rekkefølgen på innleggene, og nettsiden vil bli oppdatert når dette er klart.

TidTittelHvemArbeidsgiver
10:00-10:05 Velkommen fra QGIS NorgeJames StottStatsforvalteren i Rogaland/QGIS Norge
10:05-10:35 QGIS og GISLINE som hånd i hanskeThomas Johnsen, Julia Olsson og Maléne PetersonNorkart
10:35-11:00 Håndtering og analyse av spektrale data fra mobile målingerMorten SickelNORSAR
11:00-11:05 Beinstrekk/kaffepåfyll
11:05-11:30 Hente data fra NVDB via QGIS pythonkonsollJan Kristian JensenVegvesen
11:30-11:55 Model builder – Den grafiska modellbyggaren för automatisering i QGISKarl-Magnus JönssonKristianstads kommun
11:55…Hvilken forventinger har medlemmer til QGIS NorgeStyret

Samlingen begynner kl. 10.00, fredag 28. mai.

Alle er velkommen å være med. Påmeldingen er åpen.

QGIS Norge Digital brukersamling 2021

QGIS Norge skal holde en digital brukersamling den 28. mai fra kl. 10 til kl. 12. Mer detaljer om programmet og påmelding kommer straks.

Mange av våre medlemmer har mye spennende kompetanse innenfor QGIS, og vi lurer på om noen kan være interessert i å holde et innlegg på brukersamlingen.

Hvis du er interessert, send oss en presentasjonstittel og en kort beskrivelse av innholdet til styret.

Viktige datoer:

  • Påmeldingsfrist med tittel på foredrag: 15. mai
  • Publisering av agenda: 20. mai
  • Innsending av foredrag: 25.mai
  • Webinar: 28. mai

Samlingen begynner kl. 10, men det er mulig å logge seg inn fra kl. 9.

Påmelding er åpen.

QGIS Norge på Discord

QGIS Norge har et ønske om å bygge et samfunn rundt QGIS bruk i Norge, og for å hjelpe med det, trenger vi en plass hvor folk kan diskutere QGIS og relatert ting sammen. Som det er nå, har vi sosiale media kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi ønsker å samle alle diskusjoner på et sted.

Vi har bestemt å lansere en Discord server. Vi håper at mange vil være med, så vi kan koble sammen så mange QGIS brukere som mulig. Klikk lenken for å være med:

https://discord.gg/WfcuV6phrB

Aktiviteter i QGIS Norge 2021

Årsmøtet ble avholdt 25.03.2021 kl. 11:00. Referater fra møtet fins her.

Det er planlagt et styremøte torsdag 15. april 2021 kl. 11:00. Alle medlemmer er velkommen, klikk her for å være med.

Vi planlegger en digitalt brukersamling, og foreslått datoen er 28. mai 2021 kl. 10 – 12. Hold av datoen. Programmet legge vi ut etterhvert. Hvis noen har lyst å presentere på samlingen, sende melding til styret@qgis.no.

Ekstraordinære årsmøter 2021

Nå er det langt tid etter siste årsmøte i QGIS Norge, derfor har ikke Styret sendt noen faktura til dere de to siste årene.

Vi er nå i gang igjen og skal starte med å arrangere et digitalt årsmøte den 25. mars 2021 klokken 11:00.

Agendaen inkludere:

  • Valg av styret
  • Oppdatering om arbeidet videre
  • Eventuelt

Dette arrangeres digitalt, og dere er velkommen til å delta. Klikk her for å bli med i møtet

Valg av nye representanter 2021

Styret i QGIS Norge søker kandidater til å være med i styret av QGIS Norge. I tillegg til valg av nye styremedlemmer, skal det velges nye medlemmer av både valgkomiteen og arrangementskomiteen.

Hvis du er interessert i å delta i QGIS Norge, sende epost til valgkomiteen. Skrive gjerne kort om hvem du er, og si litt om hva du har lyst til å bidra med.

Det er ønskelig å få representanter fra både statlige, kommunale og privat virksomheter.

Frist for å melde din interesse er 09.02.2021.

Stryet vil da kalle inn til et årsmøte, hvor det nye styret, valgkomiteen og arrangementskomiteen vil blir valgt.

Vi i QGIS Norge håper å få til et digitalt arrangement før sommeren 2021, for å dele kunnskap om QGIS.