QGIS Norge brukersamling 20. oktober 2022. Programmet er ferdig, og påmelding er åpen.

Årets brukersamling skjer den 20. oktober 2022, på møterom Valhall hos Kartverket i Stavanger.

Programmet for brukersamlingen er:

TidTittelHvemArbeidsgiver
9:30Registration og kaffe
10:00Velkommen og oppdatering fra QGIS NorgeQGIS Norge styretQGIS Norge
10:15QGIS ekspert? Låg terskel for å bruka GIS i arbeidetHåkon André HalvorsenVestland fylkeskommune
10:45Pause
11:00«From a newbie in QGIS»Unni Støbet LandeNIBIO
11:30QGIS plugin for havnedata og Lizmap portalKartverketKartverket
12:00Lunsj
13:00Atlas funksjonIlya PalkhanovNorkart
13:30QGIS og QFieldAnne B. NilsenNIBIO
14:00Pause
14:30QGIS og Geonorge (digitalt)Henrik Gulliksen SchüllerKartverket
15:00QGIS/PostGIS i Bergen kommuneHans Ove KannenbergBergen kommune
15:30QGIS Norge – utviklingsprosjekterQGIS Norge styretQGIS Norge
16:00Slutt for dagen

Brukersamlingen er en god mulighet å treffe andre som bruker QGIS, og få inspirasjon om hvordan man kan bruke QGIS.

Hackfest:

Den 19. oktober, som er kvelden før brukersamlingen, arrangere vi en hackfest. Det vil gi folk et mulighet for å samle og jobbe i felleskap med QGIS relatert ting, i en sosialt og avslappet setting.

Hackfest skal være på Cardinal Pub, i Stavanger sentrum. Vi har bestilt bord fra kl. 18:00. Her er det mulighet for å bestille pizza og noe å drikke.

Kostnad for brukersamlingen:

Medlemmer: Gratis

Mer informasjon om medlemskap finner man på siden Bli med.

Som vanlig, brukersamlingen er gratis for medlemmer. Personlig medlemskap koster 250 kroner. Det er gratis for studenter, pensjonister og arbeidsledige å være medlem.

På grunn av lunsjbestilling, må alle som skal delta på brukersamling melde seg på. Påmelding

Påmeldingsfrist er 13. oktober.

Brukersamling 2022: Hold av datoen og «call for papers»

QGIS Norge skal holde sin årlige brukersamling i Stavanger den 20. oktober 2022.

Styret i QGIS Norge har lyst til å ha presentasjoner fra et bredt utvalg av QGIS brukere i Norge, og vil gjerne høre fra folk som kan være interessert i å holde et innlegg på brukersamlingen. Presentasjoner skal være mellom 10-20 minutter, og kan være enten på norsk eller engelsk. Presentasjoner kan avholdes fysisk eller digitalt. Fristen for innsending av en tittel og en kort beskrivelse av innlegget er 9. september, og skal sendes til styret@qgis.no.

Kvelden før brukersamlingen, 19. oktober, holder vi en hackfest. For dere som reise til Stavanger dagen før brukersamlingen, er det en fin anledning å bli kjent med andre deltakere på brukersamlingen.

Typisk aktiviter for en hackfest kan inkludere:

 • Jobbe med en felles oppgave sammen
 • Spør andre brukere om QGIS problemer man kan ha
 • Få inspirasjon fra andre brukere

Brukersamlingen og hackfest er gratis for medlemmer.

Vi åpner for påmelding snart. Informasjon legges ut på nettsiden vår og på sosiale media.

English version:

QGIS Norway is holding its annual usergroup meeting in Stavanger, 20th October 2022.

The board would like to have presentations that cover a wide range of uses, and we would like to hear from people who would like to present at the usergroup meeting. Presentations should be between 10 and 20 minutes, and can be in Norwegian or English. Presentations can be done in person or remotely. The deadline for submission of a title and a short description of the presentation is the 9th September, and submissions should be sent to styret@qgis.no.

The evening before the usergroup meeting, the 19th of October, we are running a hackfest. For those that are in Stavanger the evening before the usergroup meeting, it is an excellent opportunity to get to know other members of the QGIS community in Norway.

The types of activities for a hackfest include:

 • Working on a project together
 • Opportunity to ask other users about any QGIS problems you have
 • Get inspiation from other users

The usergroup meeting and hackfest are free for members of QGIS Norway.

We will open for registration soon, and more information will come on our website and social media.

QGIS ærer Håvard Tveite

Som mange sikkert har fått med seg gikk Håvard Tveite bort i slutten av mai 2021. Med det mistet Norge en av de beste og mest dedikerte fagpersoner innen GIS, og QGIS mistet en betydelig bidragsyter.

Håvard Tveite var førsteamanuensis på NLH/UMB/NMBU/ hele tiden fra 1992. Han hadde ansvar for utvikling og gjennomføring av en rekke GIS-emner på ulike nivå og bidro sterkt til introduksjonsemnet LAD102 som i dag tas av over 400 studenter fra «alle» studieprogram på NMBU. I tillegg var han en faglig brobygger mot andre miljø på Campus. Håvard var sentral også i oppstarten av GIS-delen av det som i dag er et egen studium i folkehelsevitenskap på LANDSAM.

Håvards betydning for QGIS kommer tydelig frem i forbindelse med QGIS versjon 3.24 som er gitt navn Tisler – den lille øya på Hvaler som var et av Håvards favorittsteder.

https://qgis.org/en/site/forusers/visualchangelog324/index.html

https://blog.qgis.org/2021/06/10/havard-tveite-has-passed-away/

Som en kan se i oversikten over dokumentasjon https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/graphs/contributors er «havat» (aka Håvard Tveite) fremdeles på pallen over de som har bidratt mest.

Fortsett å lese

QGIS Norge årsmøte 2022

QGIS Norge skal holde årsmøte torsdag den 24. mars 2022 kl. 10:00 – 11:00 på Teams.

Agenda for møtet er:

 • Valg
 • Kort om QGIS Norge sine aktiviteter
 • Forslag til endringer i typer medlemskap for 2023
 • Diskusjon om deltakelse i QGIS Sustaining Membership Program og bruk av budsjettet.
 • Eventuelt

Det vil komme mer informasjon på nettsiden vår i god tid før møtet.

Hold av datoen, og påmeldingen kommer straks.

Bli med på å feire PostGIS dag med QGIS Norge

QGIS Norge inviterer til en online workshop på PostGIS dagen, 18. November 2021 fra kl 09:30 til 12:00.

Det er den første i en serie av workshops som fokuserer på bruk av QGIS sammen med PostGIS.

Foreløpig program er:

 • QGIS Norge nyheter
 • Installasjon av PostgreSQL/PostGIS på Windows
 • Koble til databasen i:
  • QGIS
 • Data inn i databasen
  • QGIS – DB manager
  • Processing

Deltakelsen er gratis. Påmelding

Lynnedslagsdata fra MET – del 4, lagre i PostGIS

I Skaff og bruk lynnedslagsdata fra met.no beskrev jeg hvordan man henter inn lynnedslagsdata og lagrer dem i en tekstfil som kan brukes i QGIS. For å gjøre rutinemessige analyser av lynnedslagsdata, henter vi data fra MET med jevne mellomrom og lagrer dem i en PostGIS-tabell.

create table lightning (
  timestamp timestamp with time zone not null,
  point geometry(POINT,25833) not null,
  peakcurr integer not null,
  multiplicy integer not null,
  sensors integer not null,
  dof integer not null,
  angle numeric(7,3) not null,
  semimaj numeric(6,3) not null,
  semimin numeric(6,3) not null,
  chi2 numeric(5,3) not null,
  risetime numeric(3,1) not null,
  peak2zerotime numeric(6,2) not null,
  maksror numeric(6,2) not null,
  cloud boolean not null,
  angleind boolean not null,
  signalind boolean not null,
  timingind boolean not null,
  ellipse geometry(POLYGON,25833),
  primary key (timestamp,point)
);

Scriptet som kjøres for å hente inn data, kan hentes som en gist fra github. Det er en pythonfil som henter data fra Frost, lagrer hvert punkt som en geometri i PostGIS, deretter beregnes usikkerhetsellipsene og lagres i samme tabell. Hver rad i tabellen inneholder da to geometrier. Når vi skal laste inn en slik tabell i QGIS, vil hver geometri komme som en rad i oversikten:

Ligthningtabellen listes to ganger i QGIS, en gang for hver geometritype

Det er da mulig å legge inn to lag i QGIS, et for punktene og et for usikkerhetsellipsene. Det er imidlertid et par problemer med dette. I tillegg til at et datasett vises som to separate lag, er det ikke mulig å samsortere tegning av punkter og usikkerhetsellipser. For eksempel vil man ofte ønske å lage et kart med de nyeste dataene øverst. Med punkter og ellipser i hvert sitt lag, vil da alle punkter komme oppå alle ellipser, eller motsatt.

Det er imidlertid mulig i QGIS å definere et lag hvor en geometri er en bit av dekorasjonen på en annen geometri. Når disse to ligger i samme rad i en PostGIS database, er det da (nesten) så enkelt som å hente ut en feltverdi.

Her blir usikkerhetsellipsen tegnet opp med nedslagspunktet som en dekorasjon

Dersom man ønsker å bruke usikkerhetsellipsen for overlay i QGIS, må dette være datapunktet som plottes i utgangspunktet. Velg lightning raden med polygongeometri. For å legge inn punktet i dette, legg til et lag til i symbolet, sett typen til Geometry generator og skriv inn følgende tekst:

geom_from_wkt( string_to_array(«point»,’;’)[1] )

Punktet vises som en wkt-tekst, men har projeksjonsinfo som et prefix skilt fra wkt-teksten med et semikolon. Derfor er det nødvendig med en string_to_array som deler på «;» og plukker ut det andre elementet. geom_from_wkt lager da punktgeometrien.

Dersom man ønsker å plotte punktet med ellipsen rundt, er det samme fremgangsmåte, men «geometry type» må settes til «Polygon / Multipolygon» og teksten som skrives inn må i stedet være

geom_from_wkt( string_to_array(«ellipse»,’;’)[1] )

«point» og «ellipse» i eksemplene over har ikke noe å gjøre med geometritypene, men er henvisninger til kolonnenavnene i PostGIS.

Legg også merke til at dersom feltet er definert som «geography» og ikke «geometry» er ikke projeksjonen med i feltet (i og med at geography håndterer uprojiserte data) så da bruker man geom_from_wkt(«<feltnavn>») direkte uten noe string_to_array.

Lynnedslagsdata fra MET, del 3 – analyse

I «Skaff og bruk lynnedslagsdata fra MET, hentet vi ned lyndata fra Meteorologisk institutt og filtrerte ut så bare registeringene av lynnedslag ble vist. Nå skal vi bruke usikkerhetsellipsene som finnes i datasettet for å se om noe av interesse kan ha blitt truffet av lyn.

NORSAR har noen seismiske stasjoner i Innlandet hvor sensorer over et stort område er koblet sammen med et dedikert kablet nett. Av og til detter en sensor ut, dette kan være forårsaket av et lynnedslag som har truffet kabelene. Da er det interessant å se om dette kan ha skjedd.

Kartet viser et utsnitt av NORSARs kabler sammen med lynnedslag for en valgt periode

Lyndataene har en usikkerhetsellipse, om denne overlapper en kabel, tolkes det som et mulig lynnedslag i kabelen. I QGIS finnes funksjonen «Geometry by expression» under «Vector geometry» i Processing Toolbox. Her kan vi kjøre funksjonen make_ellipse som trenger argumentene «major semi axis», «minor semi axis» og angle som vi kan hente fra lyndatasettet. Det er bare et lite problem, for at dette skal fungere må datasettet være lagret i en projeksjon med meter som enhet. Dataene som er hentet inn fra MET er i geografisk projeksjon med grader som enhet.

Første trinn er å få ønsket projeksjon på datasettet. Åpne Processing – Toolbox og finn «Reproject Layer» under «Vector General». Velg laget med lyndata og en passende projeksjon – gjerne UTM med riktig sone, i mitt tilfelle med data fra Hedmarken velger jeg ETRS89 UTM zone 32N.

«Reprojected» velger hvordan det nye laget skal lagres. Ved å la det stå som [Create temporary layer] lages et midlertidig lag som forsvinner når QGIS avsluttes. Trykk «Run» for å lage det nye midlertidige laget.

Fra lagoversikten i QGIS etter at jeg har kjørt «Reproject Layer» Ikonet i høyre kant ved «Reprojected» viser at det er et midlertidig lag

Da er neste trinn å lage ellipsene. Gå til Processing Toolbox igjen, finn Vector Geometry og Geometry by expression under denne. Velg det reprojiserte laget og skriv inn make_ellipse($geometry,major*1000,minor*1000,angle) i Geometry Expression. (Dette forutsetter at lynlaget er definert som beskrevet i del 1). Aksene må multipliseres med 1000 siden de er oppgitt i km og vi trenger dem i meter. Trykk eventuelt på sigma-knappen ved siden av for å få opp en større formeleditor med mulighet til å velge felter og andre parametere.

Trykk «Run» og vi får et nytt midlertidig lag «Modified geometry»

Lynnedslag med usikkerhetsellipser. De fleste har den ideelle systemusikkerheten på 200 meter, mens et par har registeringer som gir en høyere usikkerhet langs en akse.

Nå er vi en standard overlay unna å se hvilke kabler som kan ha blitt truffet av lynnedslag. Bruk Vector, Geoprocessing Tools, Intersection. Jeg velger kartet med kabler som input layer og kartet med usikkerhetsellipsene som Overlay layer.

Når dette kjøres, får vi et nytt midlertidig lag – «Intersection». Dette viser at i dette tilfellet var en kabel i faresonen, selv om akkurat dette tordenværet ikke gav noen driftsforstyrrelser.

Et kabelstrekk var i faresonen under dette tordenværet

Alt arbeidet som er gjort er lagret i midlertidige lag som forsvinner når QGIS avsluttes. Dersom vi ønsker å ta vare på noen av disse lagene, høyreklikk på det midlertidige laget, velg «Make permanent» og lagre det som et passende geodatasett. Eventuelt for postgis eller andre geodatabasebrukere: Gå til DB Manager, velg aktuell database (og schema for postgis, og muligens for andre) og «Import layer file».

Kommer snart: Hvordan få dataene rett inn i postgis og går det montro an å lage en animasjon ut av dette? – stay tuned.