Valg av nye representanter 2021

Styret i QGIS Norge søker kandidater til å være med i styret av QGIS Norge. I tillegg til valg av nye styremedlemmer, skal det velges nye medlemmer av både valgkomiteen og arrangementskomiteen.

Hvis du er interessert i å delta i QGIS Norge, sende epost til valgkomiteen. Skrive gjerne kort om hvem du er, og si litt om hva du har lyst til å bidra med.

Det er ønskelig å få representanter fra både statlige, kommunale og privat virksomheter.

Frist for å melde din interesse er 09.02.2021.

Stryet vil da kalle inn til et årsmøte, hvor det nye styret, valgkomiteen og arrangementskomiteen vil blir valgt.

Vi i QGIS Norge håper å få til et digitalt arrangement før sommeren 2021, for å dele kunnskap om QGIS.