Om oss

Formål

QGIS Norge er en frivillig forening som har som formål er å spre kunnskap om og oppfordre til bruk av programvarepakken QGIS i Norge, med særlig vekt på tilpasning til norske behov.

Videre vil foreningen hjelpe medlemmene med å utveksle erfaringer om bruken av QGIS og å støtte opp under det internasjonale QGIS-prosjektet. Andre open source-teknologier som kan brukes sammen med QGIS (såkalt FOSS4G) er også av interesse for foreningen.

Organisasjonsnummer til QGIS Norge er 918462058.

Aktiviteter

Aktiviteter som støtter opp under formålet til QGIS Norge inkluderer men er ikke begrenset til:

 • Arrangering av workshops og brukermøter
 • Drift av en webside som et forum for norske QGIS-brukere
 • Deltagelse i arrangementer som handler om beslektede felt
 • Dugnader og støtte til oversettelse av QGIS til norsk
 • Dugnader og støtte til videreutvikling av QGIS-programvaren
 • Innhenting av sponsorer til å støtte opp under foreningens aktiviteter

Detaljerte vedtekter finnes her: https://www.qgis.no/vedtekter-for-qgis-norge/

Styret:

 • James Stott (leder)
 • Julia Olsson
 • Thijs Van Son
 • Morten Sickel
 • Jan Ingolf Kleppe
 • Anne Nilsen (vara)
 • Bendik Øverhus Hassel (vara)

Valgkomiteen:

 • Martine Vad Almankaas
 • Kenneth Øyen-Eriksen