Presentasjoner fra Brukersamlingen 2023


Presentasjonene fra Brukersamlingen i Trondheim, avholdt den 26. oktober 2023, er nå tilgjengelige. De som ønsker å gjenoppleve samlingen, eller de som ikke hadde anledning til å delta, kan finne presentasjonene her:

Vi setter stor pris på engasjementet og bidragene fra alle deltakere som gjorde samlingen til en suksess.