Bli med

Meld deg inn

Enhver med interesse for QGIS kan melde seg inn i foreningen.

Organisasjoner kan også ta ut kollektivt medlemskap på vegne av sine ansatte.

Innmeldelse forplikter medlemmet til å respektere foreningens til enhver tid gjeldende vedtekter og beslutninger tatt av årsmøtet eller styret.

Medlemskap gir deg stemmerett i foreningens årsmøter og sikrer deg mulighet for deltagelse i bestemte aktiviteter eller for tilgang til felles ressurser.

For at QGIS Norge blir et lavterskel tilbud vedtok stiftelsesmøte medlemsavgift på:

  • kr 2500 for organisasjoner,
  • kr 250 for personlige medlemmer og
  • kr 0 for studentmedlemmer, pensjonister og arbeidsledige

Innmeldingsskjema finnes her: Innmeldingsskjema

Sosiale medier

QGIS Norge på Linkedin

QGIS Norge på Facebook

QGIS Norge på Twitter

Støtt QGIS

Hvis du drar nytte av QGIS og ønsker at denne fantastiske programvaren blir enda bedre, vurder å støtte videreutvikling av QGIS finansiell:

Donate to QGIS