QGIS Norge årsmøte 2022

QGIS Norge skal holde årsmøte torsdag den 24. mars 2022 kl. 10:00 – 11:00 på Teams.

Agenda for møtet er:

  • Valg
  • Kort om QGIS Norge sine aktiviteter
  • Forslag til endringer i typer medlemskap for 2023
  • Diskusjon om deltakelse i QGIS Sustaining Membership Program og bruk av budsjettet.
  • Eventuelt

Det vil komme mer informasjon på nettsiden vår i god tid før møtet.

Hold av datoen, og påmeldingen kommer straks.