QGIS Norge årsmøte og valg 2023

QGIS Norge holder sitt årsmøte den 29. mars kl. 11:30 til 12:30.

Oppdatert agendaen for årsmøtet er:

  • Oppdatering fra styret
  • Generell informasjon
  • Aktviteter i løpet av 2022 og kommende aktiviteter i 2023, herunder støttede QGIS-prosjekter og ideer for utviklingsprosjekter for 2023. Vi oppfordrer medlemmer til å bidra med ideer.
  • Endring av medlemskategorier og mulighet for donasjoner
  • Regnskap
  • Valg av nye styremedlemmer, varamedlemmer og eventuelt valgkomité. 2 plasser i styret er på valg.
  • Eventuelt

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med styret@qgis.no

Frist for påmelding: 29. mars.

Påmelding

Vi søker representanter til styret i QGIS Norge, meld din interesse og to ord om deg selv til valgkomite@qgis.no før 22.mars.