QGIS Norge Digital brukersamling 2021

QGIS Norge skal holde en digital brukersamling den 28. mai fra kl. 10 til kl. 12. Mer detaljer om programmet og påmelding kommer straks.

Mange av våre medlemmer har mye spennende kompetanse innenfor QGIS, og vi lurer på om noen kan være interessert i å holde et innlegg på brukersamlingen.

Hvis du er interessert, send oss en presentasjonstittel og en kort beskrivelse av innholdet til styret.

Viktige datoer:

  • Påmeldingsfrist med tittel på foredrag: 15. mai
  • Publisering av agenda: 20. mai
  • Innsending av foredrag: 25.mai
  • Webinar: 28. mai

Samlingen begynner kl. 10, men det er mulig å logge seg inn fra kl. 9.

Påmelding er åpen.

QGIS Norge på Discord

QGIS Norge har et ønske om å bygge et samfunn rundt QGIS bruk i Norge, og for å hjelpe med det, trenger vi en plass hvor folk kan diskutere QGIS og relatert ting sammen. Som det er nå, har vi sosiale media kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi ønsker å samle alle diskusjoner på et sted.

Vi har bestemt å lansere en Discord server. Vi håper at mange vil være med, så vi kan koble sammen så mange QGIS brukere som mulig. Klikk lenken for å være med:

https://discord.gg/WfcuV6phrB

Aktiviteter i QGIS Norge 2021

Årsmøtet ble avholdt 25.03.2021 kl. 11:00. Referater fra møtet fins her.

Det er planlagt et styremøte torsdag 15. april 2021 kl. 11:00. Alle medlemmer er velkommen, klikk her for å være med.

Vi planlegger en digitalt brukersamling, og foreslått datoen er 28. mai 2021 kl. 10 – 12. Hold av datoen. Programmet legge vi ut etterhvert. Hvis noen har lyst å presentere på samlingen, sende melding til styret@qgis.no.

Ekstraordinære årsmøter 2021

Nå er det langt tid etter siste årsmøte i QGIS Norge, derfor har ikke Styret sendt noen faktura til dere de to siste årene.

Vi er nå i gang igjen og skal starte med å arrangere et digitalt årsmøte den 25. mars 2021 klokken 11:00.

Agendaen inkludere:

  • Valg av styret
  • Oppdatering om arbeidet videre
  • Eventuelt

Dette arrangeres digitalt, og dere er velkommen til å delta. Klikk her for å bli med i møtet

Valg av nye representanter 2021

Styret i QGIS Norge søker kandidater til å være med i styret av QGIS Norge. I tillegg til valg av nye styremedlemmer, skal det velges nye medlemmer av både valgkomiteen og arrangementskomiteen.

Hvis du er interessert i å delta i QGIS Norge, sende epost til valgkomiteen. Skrive gjerne kort om hvem du er, og si litt om hva du har lyst til å bidra med.

Det er ønskelig å få representanter fra både statlige, kommunale og privat virksomheter.

Frist for å melde din interesse er 09.02.2021.

Stryet vil da kalle inn til et årsmøte, hvor det nye styret, valgkomiteen og arrangementskomiteen vil blir valgt.

Vi i QGIS Norge håper å få til et digitalt arrangement før sommeren 2021, for å dele kunnskap om QGIS.