Lynnedslagsdata fra MET, del 3 – analyse

I «Skaff og bruk lynnedslagsdata fra MET, hentet vi ned lyndata fra Meteorologisk institutt og filtrerte ut så bare registeringene av lynnedslag ble vist. Nå skal vi bruke usikkerhetsellipsene som finnes i datasettet for å se om noe av interesse kan ha blitt truffet av lyn.

NORSAR har noen seismiske stasjoner i Innlandet hvor sensorer over et stort område er koblet sammen med et dedikert kablet nett. Av og til detter en sensor ut, dette kan være forårsaket av et lynnedslag som har truffet kabelene. Da er det interessant å se om dette kan ha skjedd.

Kartet viser et utsnitt av NORSARs kabler sammen med lynnedslag for en valgt periode

Lyndataene har en usikkerhetsellipse, om denne overlapper en kabel, tolkes det som et mulig lynnedslag i kabelen. I QGIS finnes funksjonen «Geometry by expression» under «Vector geometry» i Processing Toolbox. Her kan vi kjøre funksjonen make_ellipse som trenger argumentene «major semi axis», «minor semi axis» og angle som vi kan hente fra lyndatasettet. Det er bare et lite problem, for at dette skal fungere må datasettet være lagret i en projeksjon med meter som enhet. Dataene som er hentet inn fra MET er i geografisk projeksjon med grader som enhet.

Første trinn er å få ønsket projeksjon på datasettet. Åpne Processing – Toolbox og finn «Reproject Layer» under «Vector General». Velg laget med lyndata og en passende projeksjon – gjerne UTM med riktig sone, i mitt tilfelle med data fra Hedmarken velger jeg ETRS89 UTM zone 32N.

«Reprojected» velger hvordan det nye laget skal lagres. Ved å la det stå som [Create temporary layer] lages et midlertidig lag som forsvinner når QGIS avsluttes. Trykk «Run» for å lage det nye midlertidige laget.

Fra lagoversikten i QGIS etter at jeg har kjørt «Reproject Layer» Ikonet i høyre kant ved «Reprojected» viser at det er et midlertidig lag

Da er neste trinn å lage ellipsene. Gå til Processing Toolbox igjen, finn Vector Geometry og Geometry by expression under denne. Velg det reprojiserte laget og skriv inn make_ellipse($geometry,major*1000,minor*1000,angle) i Geometry Expression. (Dette forutsetter at lynlaget er definert som beskrevet i del 1). Aksene må multipliseres med 1000 siden de er oppgitt i km og vi trenger dem i meter. Trykk eventuelt på sigma-knappen ved siden av for å få opp en større formeleditor med mulighet til å velge felter og andre parametere.

Trykk «Run» og vi får et nytt midlertidig lag «Modified geometry»

Lynnedslag med usikkerhetsellipser. De fleste har den ideelle systemusikkerheten på 200 meter, mens et par har registeringer som gir en høyere usikkerhet langs en akse.

Nå er vi en standard overlay unna å se hvilke kabler som kan ha blitt truffet av lynnedslag. Bruk Vector, Geoprocessing Tools, Intersection. Jeg velger kartet med kabler som input layer og kartet med usikkerhetsellipsene som Overlay layer.

Når dette kjøres, får vi et nytt midlertidig lag – «Intersection». Dette viser at i dette tilfellet var en kabel i faresonen, selv om akkurat dette tordenværet ikke gav noen driftsforstyrrelser.

Et kabelstrekk var i faresonen under dette tordenværet

Alt arbeidet som er gjort er lagret i midlertidige lag som forsvinner når QGIS avsluttes. Dersom vi ønsker å ta vare på noen av disse lagene, høyreklikk på det midlertidige laget, velg «Make permanent» og lagre det som et passende geodatasett. Eventuelt for postgis eller andre geodatabasebrukere: Gå til DB Manager, velg aktuell database (og schema for postgis, og muligens for andre) og «Import layer file».

Kommer snart: Hvordan få dataene rett inn i postgis og går det montro an å lage en animasjon ut av dette? – stay tuned.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML koder og -attributter:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>